Fastigheter


Nybyggnation

Vid nybyggnation på fastighetssidan deltar vi med vårt elkunnande i hela processen. Från projekteringsstadiet genom produktionen fram till avprovning och besiktning

För att nå bästa möjliga smidighet vid montering och kabeldragning på hög höjd, har vi tillgång till egen skylift

Bygge
 Reparation Reparationer / Underhåll

Våra kunder kan med förtroende vända sig till oss med reparations- och underhållsuppdrag.

Vi har stor erfarenhet från arbeten med energibesparing och styrningar av ventilation, värme, belysning m.m.