Industri


Flens Eltjänst har en trogen
kundgrupp i industrier av
skilda slag.

Vår gedigna kunskap inom
automationsområdet gör att
många av våra uppdrag gäller
byggnation och reparation av
styr- och reglersystem

Vi har inom företaget stor
erfarenhet från PLC- och
Maskinstyrsystem

För att nå största möjliga
effektivitet i arbetet hos våra
industrikunder är de flesta av
våra montörer – så långt
möjligt - objektsbundna.