K-byggnader


I flensområdet finns många slott, herrgårdar och kyrkor med stort kulturhistoriskt värde. Vi på Flens Eltjänst har genom åren fått förtroendet att göra många reparationer och installationer i denna känsliga miljö
 


Arbetet med kulturbyggnader är mycket intressant och för de uppdrag vi får i dessa speciella miljöer garanterar vi i högsta grad pietetsfulla insatser .