Lantbruk


På Flens Eltjänst känner vi oss som något av experter på installationer i lantbruksmiljö. Vi har under åren fått förtroendet att bygga och underhålla elanläggningar i såväl små som stora gårdar

Några referensanläggningar

  • Hedenlunda Lantbruk
  • Stenhammar
 
 

Vi samarbetar nära med försäkringsbolag och leverantörer av mjölk- och andra lantbruksutrustningar. 
Detta för att kunna lämna bästa service till våra lantbrukskunder.